Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Zespół realizuje zadania związane z przygotowaniem wojskowego personelu latającego pod względem wysokościowo – ratowniczym do wykonywania lotów na statkach powietrznych.

Zespół realizuje następujące zajęcia teoretyczne i treningi wysokościowo-ratownicze:

  • zajęcia z opuszczania statków powietrznych w sytuacjach niebezpiecznych
  • treningi z posługiwania się sprzętem wysokościowo – ratowniczym
  • treningi z wodowania z użyciem lotniczego sprzętu ratowniczego
  • ćwiczenia na pneumatycznym symulatorze katapultowania
  • treningi na pirotechnicznym symulatorze katapultowania UTKZ
  • przeszkalanie personelu latającego na inny typ statku powietrznego
  • przygotowanie do wykonywania skoków spadochronowych ze statków powietrznych

Na wyposażeniu znajdują się następujące symulatory:


1. PIROTECHNICZNY SYMULATOR KATAPULTOWANIA UTKZ
Urządzenie przeznaczone jest do treningowego katapultowania pilotów z użyciem ładunku pirotechnicznego. Trening na urządzeniu umożliwia pilotom kształtowanie niezbędnych nawyków przy awaryjnym opuszczaniu samolotu oraz wyzbycie się obaw i zahamowań psychofizycznych przed podjęciem decyzji o awaryjnym opuszczeniem samolotu w powietrzu. Trening na symulatorze UTKZ wykonują piloci którzy latają na samolotach TS-11 ISKRA.

2. PNEUMATYCZNY SYMULATOR KATAPULTOWANIA Z SAMOLOTU TS-11 „ISKRA”
Symulator przeznaczony jest do nauki i treningu posługiwania się fotelem katapultowym z samolotu TS – 11, kształtowania prawidłowych zachowań przy podejmowaniu decyzji o katapultowaniu oraz utrwalaniu niezbędnych nawyków w procesie awaryjnego opuszczania samolotu. Ćwiczenia są realizowane przez wyrzucanie fotela z pilotem za pomocą sprężonego powietrza. Przeciążenie podczas treningowego katapultowania jest zawsze trzykrotne, niezależnie od wagi pilota.

3. SYMULATOR SPADOCHRONOWY (Virtual Reality Parachute Flight Simulator)
Simulator przeznaczony jest do nauki operowania spadochronami ratowniczymi używanymi w Siłach Powietrznych RP oparty rzeczywistości wirtualnej. Ćwiczenia realizowane są podwieszanej uprzęży z użyciem specjalnych gogli w których wyświetlana jest realistyczna grafika trójwymiarowa wysokiej rozdzielczości, zapewniającą wygląd otoczenia i detali jak w realnym świecie. Oprogramowanie symulatora pozwala na wybór czaszy spadochronu, wybór terenu nad którym odbywa się opadanie ze spadochronem po katapultowaniu oraz umożliwia wygenerowanie pory doby i warunków atmosferycznych.