Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Plagiat

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych (ORPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on, które gromadzi pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na rektorów uczelni wyższych w Polsce został nałożony obowiązek, aby przekazać do ogólnopolskiego cyfrowego repozytorium pisemnych prac dyplomowych wszystkie prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30.09.2009 r. Celem jest powszechne wdrożenie kontroli antyplagiatowej wobec nowo bronionych prac dyplomowych, z których każda przed obroną będzie kontrolowana z zasobem repozytorium. Termin powstania repozytorium został ustalony na dzień 31 grudnia 2016 r. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. w art. 35, termin przekazania prac wyznaczyła na dzień 31 grudnia 2018 r.

Archiwum WSOSP bierze udział w procesie tworzenia ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych. 23 grudnia 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Nr 94 w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac. Archiwum Uczelni po weryfikacji i sprawdzeniu kompletności opisów, zgodnie z opracowaną procedurą przekazywania pisemnych prac dyplomowych, przesyła je do repozytorium.

W repozytorium zamieszcza się:

  • tytuł pracy dyplomowej
  • imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej
  • imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej
  • imiona i nazwisko recenzenta pracy dyplomowej
  • nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej
  • nazwę uczelni
  • datę zdania egzaminu dyplomowego
  • nazwę kierunku studiów
  • treść pracy dyplomowej