Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Pierwszą sformowaną na wyzwolonych ziemiach polskich szkołą lotniczą była Wojskowa Szkoła Lotnicza Wojska Polskiego (WSL WP) w Zamościu, która rozpoczęła działalność 2 stycznia 1945 roku. Szkolenie lotnicze odbywało się w dwóch pionach: personelu latającego – pilotów, nawigatorów, strzelców pokładowych oraz personelu technicznego – mechaników i pomocniczego personelu technicznego.

Czytaj więcej...

W kwietniu 1946 r. odbyła się w Szczecinie, dla upamiętnienia historycznego powrotu piastowskich Ziem Zachodnich do Polski, wielka ogólnonarodowa, patriotyczna manifestacja pod hasłem: „Trzymamy straż nad Odrą”. W manifestacji, jako jedyna reprezentacja wojsk lotniczych, wzięła udział delegacja, która do Szczecina przybyła samolotem z dęblińskiej „Szkoły Orląt”. W składzie delegacji znalazł się pilot nawigator, Czesław Gagajek, odpowiedzialny za wyprowadzenie samolotu na Szczecin, dwóch pilotów instruktorów z 3 eskadry szkolnej – chorążowie Irena Sosnowska i Władek Rusin oraz trzech podchorążych z eskadr szkolnych.

Czytaj więcej...