Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie powstałe w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych są udostępniane na miejscu - w Czytelni Udostępniania Akt - wyłącznie w celach naukowych.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad udostępniania udzielają pracownicy Archiwum.

Wybrane tytuły:

„Uwarunkowania taktyczno-techniczne zastosowania zapalników bombardierskich"
„Rozwój rakietowych systemów ziemia-powietrze"
„Wykorzystanie interfejsów cyfrowych na cywilnych i wojskowych statkach powietrznych"
„Rozwiązania techniczne oraz tendencje rozwojowe urządzeń będących na wyposażeniu taktycznego zespołu kontroli obszaru powietrznego"
„Wpływ warunków terenowych na opracowywanie procedur podejścia do lądowania"
„Rozwiązania konstrukcyjne przeciwpancernych pocisków kierowanych, a wymagania współczesnego pola walki"
„Naprowadzanie samolotów myśliwskich na samoloty stosujące zakłócenia elektroniczne”
„Kawaleria powietrzna w działaniach desantowo-szturmowych”
„Przygotowanie służby kierowania lotami a bezpieczeństwo lotów”
„Terminologia i nazewnictwo stosowane w nawigacji lotniczej”
„Zasady działania służb kontroli ruchu lotniczego”
„Zasady pracy i wykorzystanie systemu lądowania PRMG-5”
„Sposoby rozpoznania powietrznego”
„Opracowanie bazy danych śmigłowca W-3 Sokół dla programu uczącego”
Rola ośrodka dowodzenia i naprowadzania w systemie dowodzenia Sił Powietrznych"
Ewolucja konstrukcji samolotu C-130 HERCULES"
Samolot transportowy jako platforma uzbrojenia"
Uderzenia laserowe w lotnictwie"
Zastosowanie F-16 w misjach uderzeniowych"
Systemy bezpieczeństwa współczesnych samolotów"
Stosowanie urządzeń technicznych do ochrony i obrony lotniska wojskowego w Dęblinie przed zagrożeniem terrorystycznym"
Wykorzystanie śmigłowców w walce powietrznej"
Analiza i możliwości wykorzystania przez pilota wskaźników położenia przestrzennego"
Naprawy struktur kompozytowych płatowca samolotu F-16"

Wśród prac dyplomowych znajdują się również prace związane z historią Szkoły:

„Historia Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Żwirki i Wigury w Radomiu”
„Zarys historii Oddziału Szkolenia Dęblińskiej Szkoły Orląt 1925-1985”
„Szkoła Orląt w wojnie obronnej 1939 roku”
„Udział absolwentów X Promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa w wojnie obronnej 1939 roku”
„Samoloty i śmigłowce w dziejach Dęblińskiej Szkoły Orląt”

W zasobie znajdują się prace dyplomowe powstałe w latach 1971 – 2015.