Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

W zasobie Archiwum WSOSP znajdują się prace naukowo – badawcze powstałe w latach 1974 - 2011. Zespół obejmuje 502 tytuły, wśród których znajdują się prace poruszające problematykę rozwoju i zastosowania techniki lotniczej, analizę procesów zachodzących w procesie kształcenia i funkcjonowania WSOSP w nowych uwarunkowaniach, wykorzystanie techniki satelitarnej w działaniach bojowych lotnictwa Sił Powietrznych oraz prace będące końcowym efektem badań prowadzonych w katedrach wydziałowych Uczelni.

Wybrane tytuły:

„Program strategiczny zaspokajania potrzeb w zakresie techniki satelitarnej w Siłach Zbrojnych”
„Wiedza meteorologiczna personelu latającego w zastosowaniach bojowych”
„Warunki efektywnej realizacji zaawansowania szkolenia lotniczego”
„Problemy zarządzania ryzykiem w działalności lotniczej jako element kształcenia lotniczego w WSOSP”
„WSOSP jako ośrodek kształcenia lotniczego. Krajowe i międzynarodowe wymagania formalno – prawne”
„Kierunki doskonalenia infrastruktury technicznej systemu ATM w aspekcie wdrażania programu SES”
„Wykorzystanie technologii E- LEARNINGU w kształcenie słuchaczy WSOSP”
„Procedury NATO w zakresie poszukiwania ratownictwa lotniczego (ASAR i CSAR)”
„Informatyczne technologie tworzenia interaktywnych aplikacji w nauczaniu procedur związanych z eksploatacją silników lotniczych na przykładzie silnika PT6-25C”
„Zastosowanie stacjonarnego trenażera lotu na bazie komputera PC i symulatora FALCON 4.0 w procesie praktycznego szkolenia i treningu pilotów samolotu F-16 lotnictwa SZ RP”
„Zastosowanie nowoczesnych technik CAD w procesie nauczania budowy konstrukcji płatowców”
„Komputerowy Symulator Lotu FALCON 4.0. Analiza możliwości praktycznego wykorzystania w procesie szkolenia pilotów samolotu F-16 SP RP”
„Interaktywny program wspomagający wykładowcę instruktora”
„Analiza porównawcza hydromechanicznego i elektronicznego układu zasilania i automatycznej regulacji turbinowego silnika odrzutowego”
„TRAFFIC monitoring system of aircrafts and vehicles using GNSS for public services”