Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

W zasobie Archiwum WSOSP znajdują się prace naukowo – badawcze powstałe w latach 1974 - 2011. Zespół obejmuje 502 tytuły, wśród których znajdują się prace poruszające problematykę rozwoju i zastosowania techniki lotniczej, analizę procesów zachodzących w procesie kształcenia i funkcjonowania WSOSP w nowych uwarunkowaniach, wykorzystanie techniki satelitarnej w działaniach bojowych lotnictwa Sił Powietrznych oraz prace będące końcowym efektem badań prowadzonych w katedrach wydziałowych Uczelni.

Wybrane tytuły:

„Program strategiczny zaspokajania potrzeb w zakresie techniki satelitarnej w Siłach Zbrojnych”
„Wiedza meteorologiczna personelu latającego w zastosowaniach bojowych”
„Warunki efektywnej realizacji zaawansowania szkolenia lotniczego”
„Problemy zarządzania ryzykiem w działalności lotniczej jako element kształcenia lotniczego w WSOSP”
„WSOSP jako ośrodek kształcenia lotniczego. Krajowe i międzynarodowe wymagania formalno – prawne”
„Kierunki doskonalenia infrastruktury technicznej systemu ATM w aspekcie wdrażania programu SES”
„Wykorzystanie technologii E- LEARNINGU w kształcenie słuchaczy WSOSP”
„Procedury NATO w zakresie poszukiwania ratownictwa lotniczego (ASAR i CSAR)”
„Informatyczne technologie tworzenia interaktywnych aplikacji w nauczaniu procedur związanych z eksploatacją silników lotniczych na przykładzie silnika PT6-25C”
„Zastosowanie stacjonarnego trenażera lotu na bazie komputera PC i symulatora FALCON 4.0 w procesie praktycznego szkolenia i treningu pilotów samolotu F-16 lotnictwa SZ RP”
„Zastosowanie nowoczesnych technik CAD w procesie nauczania budowy konstrukcji płatowców”
„Komputerowy Symulator Lotu FALCON 4.0. Analiza możliwości praktycznego wykorzystania w procesie szkolenia pilotów samolotu F-16 SP RP”
„Interaktywny program wspomagający wykładowcę instruktora”
„Analiza porównawcza hydromechanicznego i elektronicznego układu zasilania i automatycznej regulacji turbinowego silnika odrzutowego”
„TRAFFIC monitoring system of aircrafts and vehicles using GNSS for public services”


Aby uzyskać dostęp do prac należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz uzyskać zgodę Dyrektora Archiwum.