Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Logo MON

      Minister Obrony Narodowej ogłosił program badań naukowych z obszaru obronności realizowany przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych pn.:”KOŚCIUSZKO

       Celem programu jest podniesienie poziomu naukowego uczelni, instytutów badawczych oraz szpitali klinicznych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej poprzez zaangażowanie w prace badawcze polskich naukowców powracających z zagranicy oraz wsparcie powrotu do kraju polskich naukowców, którzy po opuszczeniu kraju podjęli pracę  w zagranicznych ośrodkach naukowych, chcących powrócić do Polski i podjąć badania naukowe w uczelniach, instytutach badawczych i szpitalach klinicznych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
       Wnioskodawcą w konkursie może być uczelnia lub instytut badawczy nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej lub wojskowy szpital kliniczny w konsorcjum z uczelnią lub instytutem badawczym nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Kierownikiem zgłaszanego projektu może być naukowiec, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora i po opuszczeniu Polski podjął pracę i realizację badań naukowych  w zagranicznych ośrodkach naukowych. Kierownik projektu musi zadeklarować chęć powrotu do Polski i podjęcia badań naukowych w podmiocie, który jest uprawniony do składania wniosku.
       Laureaci programu, wyłaniani w trybie konkursowym, otrzymują finansowanie realizacji projektu badawczego.
      Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Maksymalne kwoty finansowania projektu wynoszą:
dla projektu 12-miesięcznego - 750 tys. zł;
dla projektu 24-miesięcznego - 1,1 mln zł;
dla projektu 36-miesięcznego - 1,5 mln zł.
Termin składania wniosków: 15.09.2016 r.

Szczegóły programu i dokumenty do pobrania znajdują się pod adresem: http://www.dnisw.mon.gov.pl/

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory wniosków do kolejnych edycji konkursów Opus 10, Preludium 10, Sonata 10 oraz Polonez 1. Wnioski można składać do 15 grudnia 2015 r. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl

Czytaj więcej...

W związku z projektami mającymi kształcić kompetencje: ZAWODOWE, INTERPERSONALNE, ANALITYCZNE, INFORMATYCZNE, w zakresie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZWRACAM SIĘ Z PROŚBA do STUDENTÓW WYDZIAŁÓW LOTNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI ORAZ PODCHORĄŻYCH WSOSP o wypełnienie ANKIETY* i przesłanie jej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub pobranie druku i listy kursów z BIURA DS. BADAŃ pok. E18 (obok małej auli przy Oficerze Dyżurnym) i złożenie na miejscu w wersji papierowej

do dnia 17 czerwca 2015r.
do godz. 15.30 wersja papierowa
do godz. 23.59 wersja elektroniczna

*( TYLKO ZGŁOSZENIA IMIENNE będą uwzględniane. Osoby, które w ankiecie podadzą: IMIĘ NAZWISKO, ROK STUDIÓW i WYDZIAŁ będą posiadały pierwszeństwo podczas naboru na kurs lub szkolenie!!!!)*

Informujemy, że Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych planuje pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (Konkurs 1/PRK/POWER/3.1/2015). Projekt jest dedykowany studentom stacjonarnym i zaocznym 6 i 7 semestru studiów I stopnia oraz studentom stacjonarnym i zaocznym 3 i 4 semestru studiów II stopnia Wydziału Lotnictwa oraz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki z założeniem, że Projekt rozpocznie się w roku akademickim 2015-2016 i będzie realizowany przez 3 kolejne lata akademickie.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy ze słowackim Ministerstwem Edukacji, Nauki, Badań i Sportu zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego ze Słowacją na lata 2016-2017.

Program obejmuje projekty badawcze, wspólnie uzgodnione między polskimi i słowackimi zespołami badawczymi. Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową.

Nabór wniosków w ramach wymiany osobowej ze Słowacją na lata 2016-2017 trwa do 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje o programie wymiany osobowej ze Słowacją na lata 2016-2017 można znaleźć na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-zgloszen-na-lata-2016-2017-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-ze-slowacja.html