Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Dni NCN 2014

Dni NCN 2014

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. w Lublinie odbędzie się druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Organizatorami wydarzenia są Narodowe Centrum Nauki oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło wydarzenie patronatem honorowym. Patronem medialnym Dni NCN jest Forum Akademickie.

Podczas Dni Narodowego Centrum Nauki zaplanowano spotkania dla doświadczonych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową, gdzie zaprezentowana zostanie oferta konkursowa Centrum. Spotkania będą okazją m.in. do wyjaśnienia wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowania wniosków oraz przybliżenia zasad regulujących obsługę projektów finansowanych przez Centrum.

Spotkania dla wnioskodawców z różnych dziedzin nauk planowane są w dniu 10.04.2014 r. Program Dni Narodowego Centrum Nauki oraz szczegółowe dane znajdują się tutaj: http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn