Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego (CSDPL) jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP).

CSDPL powołane zostało do:
1. Koordynacji szkoleń kursowych realizowanych zgodnie z „Rocznym planem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
2. Przygotowywania ofert szkoleń kursowych dla podmiotów prowadzących działalność lotniczą.
3. Organizacji szkoleń dla kadry WSOSP, wynikających z przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły wyższej i jednostki wojskowej.
4. Planowania i doskonalenia specjalistycznego wykładowców i instruktorów prowadzących przedmioty w ramach programów kursowych.

W podporządkowaniu CSDPL funkcjonują niżej wymienione komórki organizacyjne:

1. Ośrodek Szkolenia Personelu Lotniczego w Zakresie Medycyny Lotniczej i Czynnika Ludzkiego
2. Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania
3. Ośrodek Szkoleniowy Systemów Jakości i Zarządzania Bezpieczeństwem
4. Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych
5. Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych
6. Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej
7. Sekcja Planowania
8. Kurs Doskonalenia Zawodowego