Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

I. Terminy zjazdów

11031741217002
1. 05-09.09.2016 r. 1. 05-09.09.2016 r.
2. 24-28.10.2016 r. 2. 21-25.11.2016 r.
3. 21-25.11.2016 r. 3. 05-09.12.2016 r.

 


WAT

4. 12-16.12.2016 r.
5. 16-20.01.2017 r.
6. 13-17.02.2017 r.
7. 13-17.03.2017 r.
8. 03-07.04.2017 r.
9. 08-12.05.2017 r.
10. 05-09.06.2017 r.

II. Wymagane dokumenty

Proszę o dostarczenie do Sekcji Planowania Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego (dom studencki „Mewa”, pok. 006) niżej wymienionych dokumentów:

1. Wypełniony Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na Studia Podyplomowe.
2. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni.
3. Poświadczona kserokopia dowodu osobistego.
4. Aktualna fotografia (3,5 cm x 4,5 cm).
(Dotyczy grupy "Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie operacji lotniczych" - 1217002)

Informacje dotyczące składanych dokumentów dla grupy "Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych" - 1103174 zostaną przekazane na pierwszym zjeździe, w trakcie spotkania organizacyjnego.

Termin składania dokumentów:
grupa 1103174 – do 28.10.2016 r.
grupa 1217002 – do 25.11.2016 r.

III. Kwestionariusz osobowy

Pobierz Kwestionariusz osobowy