Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Szef Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego
 

Zastępca Szefa CSDPL - Kierownik Kursu Doskonalenia Zawodowego
ppłk mgr inż. Piotr KAŁUŻA

Kierownik Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego w Zakresie Medycyny Lotniczej i Czynnika Ludzkiego
mgr inż. Henryk NOWAKOWSKI

Kierownik Ośrodka Szkolenia Służb Lotniskowych
Wakat

Kierownik Ośrodka Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania
ppłk nawig. Wojciech SŁYK

Kierownik Ośrodka Szkoleniowego Systemów Jakości i Zarządzania Bezpieczeństwem
mgr inż. Ireneusz FIBINGIER

Kierownik Ośrodka Szkolenia Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych
ppłk Jarosław KIRSCHENSTEIN

Kierownik Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej
mjr mgr inż. Arkadiusz PAWLIK

Kierownik Sekcji Planowania CSDPL
mgr inż. Mariusz BERLICKI