Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej (OSMOT) Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie jest certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym w zakresie techniki lotniczej, upoważnionym do prowadzenia certyfikowanych szkoleń kadr lotniczego personelu technicznego w kategorii B2 – technik awionik (Certyfikat Nr PL.147.0018 z dnia 08 sierpnia 2014 roku). Certyfikat Ośrodka jest honorowany w międzynarodowym środowisku lotniczym i spełnia wymagania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA (European Aviation Safety Agency). W czasie trwania trzyipółletnich stacjonarnych studiów inżynierskich na specjalności awionika, studenci otrzymują pełne przygotowanie do otrzymania licencji EASA PART–66 kategorii B2 – technik awionik.

Ponadto OSMOT prowadzi komercyjne szkolenie zgodnie z przepisami EASA PART–66 w zakresie:
1. technik awionik – kategoria B2,
2. szkolenie modułowe z zakresu kategorii B2,
3. egzaminy eksternistyczne z zakresu kategorii B2.

Nauka obejmuje 3200 godzin w proporcji 50/50 teoria i praktyka, z czego 480 godzin praktyki odbywa się w aktywnym środowisku obsługowym (an actual maintenance working environment) statków powietrznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez świetnie przygotowaną kadrę dydaktyczną, posiadającą specjalistyczną wiedzę lotniczą. Szkolenia odbywają się w komfortowych salach wykładowych, wyposażonych między innymi w rzutniki multimedialne co zapewnia doskonałe, przyjazne warunki do nauki. Do prowadzenia zajęć wykorzystywane jest nowoczesne zaplecze dydaktyczne, składające się z modeli, tablic i symulatorów, umożliwiające poznanie wszystkich zagadnień związanych z obsługą techniczną statków powietrznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w hangarach i laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową (Hameg, Fluke, Metex, Pace), urządzenia awioniczne stosowane na współczesnych statkach powietrznych (Honeywell, Bendix/King, Garmin, Rohde&Schwarz) oraz samoloty i śmigłowce. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra instruktorska, posiadająca najwyższe kwalifikacje i ogromne doświadczenie w obsłudze sprzętu lotniczego.
Cześć zajęć praktycznych realizowana jest podczas praktyk studenckich w ośrodkach i zakładach lotniczych posiadających uprawnienia PART Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Kontakt:
Tel.: +48 261 518 868