Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Ośrodek Szkolenia Personelu Lotniczego w Zakresie Medycyny Lotniczej oraz Czynnika Ludzkiego, wchodzi w skład struktury organizacyjnej Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego.

Ośrodek powołany został w celu prowadzenia szkoleń z podstaw funkcjonowania członka załogi personelu lotniczego w układzie „człowiek – statek powietrzny – środowisko”, a także nabycia umiejętności rozpoznania i identyfikacji problemów w zakresie specyficznych możliwości biologicznych, poznawczych i społecznych człowieka.

Ośrodek realizuje szkolenia w zakresie:
1. Współpracy w załodze wieloosobowej – MCC
2. Szkolenia z współpracy w załodze wieloosobowej (MCC) mają na celu nauczenie pilotów optymalnego podejmowania decyzji, porozumiewania się w załodze, podziału czynności między członków załogi, używania kontrolnych list czynności (checklist), wzajemnego kontrolowania, pracy zespołowej – współdziałania załogi we wszystkich fazach lotu w sytuacjach normalnych, nietypowych i awaryjnych.
3. Zarządzania Zasobami Załogi - CRM
4. Szkolenia CRM (Crew Resourse Management - Zarządzanie Zasobami Załogi) obejmują wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi załogi oraz ma na celu nabycie umiejętności jej zastosowania w pracy praktycznej. Celem szkoleń jest pomóc członkom załogi uświadomić sytuację, nauczyć się kontaktować i opanować stres, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną pracę w trakcie lotu.
5. Czynnik ludzki - Human Factor
6. Szkolenie Human Factor obejmuje wiedzę, która ma pomóc w zredukowaniu błędów i negatywnego wpływu czynnika ludzkiego na pracę, jak również podnieść bezpieczeństwo, jakość i efektywność pracy.

Kontakt:
Tel.: +48 261 519 050 w. 005B