Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Ośrodek Szkoleniowy Systemów Jakości i Zarządzania Bezpieczeństwem wchodzi w skład struktury organizacyjnej Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego.

Ośrodek powołany został do realizacji szkoleń dla:
1. Kandydatów na stanowiska osób funkcyjnych realizujących zadania w komórkach organizacyjnych systemów jakości (QS i CMS) i systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) zgodnie z przepisami prawa, instrukcjami i regulaminami.
2. Osób funkcyjnych organizujących, kierujących pracami komórek organizacyjnych ww. systemów.
3. Osób funkcyjnych audytujących, na różnych szczeblach organizacyjnych lotnictwa, działania przedmiotowych systemów w organizacjach lotnictwa państwowego i lotnictwa cywilnego.

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek realizuje przedsięwzięcia szkolenia podstawowego kandydatów na stanowiska osób funkcyjnych, aktualizującego oraz doskonalącego osób funkcyjnych organizujących, kierujących oraz audytujących systemy jakości, monitorowania zgodności oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych, celem jak najlepszego opanowania przez szkolonych postaw prawnych, organizacyjnych i proceduralnych tych systemów, w ramach programów ustawicznego szkolenia oraz doskonalenia kadr dla potrzeb lotnictwa państwowego i lotnictwa cywilnego.

Kontakt:
Tel.: +48 261 519 050 w. 005A