Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Sekcja Planowania wchodzi w skład struktury organizacyjnej Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego (CSDPL)

Sekcja jest organem administracyjnym przeznaczonym do planowania zajęć dydaktycznych oraz prowadzenia ewidencji wyników nauczania słuchaczy kursów i szkoleń.

Zakres odpowiedzialności:
1. Planowanie zajęć dydaktycznych oraz wydawanie rozkładów zajęć, w odniesieniu do kursów i szkoleń realizowanych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP).
2. Prowadzenie ewidencji osiągniętych wyników szkolenia przez słuchaczy kursów i szkoleń.
3. Wydawanie świadectw i zaświadczeń ukończenia kursów lub szkoleń.
4. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie kursów i szkoleń realizowanych przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych.
5. Korekta edytorska oraz procedowanie programów kursów i szkoleń.
6. Opracowywanie i wdrażanie procedur w zakresie planowania zajęć kursów i szkoleń oraz ewidencjonowania wyników nauczania.
7. Zabezpieczenie administracyjne wpływu oraz wypływu dokumentów procedowanych przez CSDPL.
8. Planowanie i procedowanie przedsięwzięć realizowanych przez CSDPL oraz realizacja sprawozdawczości w przedmiotowym zakresie.
9. Procedowanie „Rocznych planów szkolenia doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
10. Współpraca z jednostkami wojskowymi, współuczestniczącymi w realizacji kursów i szkoleń przez WSOSP, w zakresie procedowania dokumentacji ewidencyjnej wyników nauczania.
11. Opracowywanie „Rocznych planów zasadniczych przedsięwzięć CSDPL”, udział w opracowywaniu „Planów do działalności WSOSP” oraz prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości w przedmiotowym zakresie.
12. Koordynowanie i procedowanie otrzymywanych założeń organizacyjno-programowych do kursów i szkoleń.
13. Procedowanie rocznych planów zatrudnienia osób na usługę dydaktyczną, w ramach kursów i szkoleń.
14. Administrowanie stroną internetową CSDPL.

Kontakt:
Tel./fax.: +48 261 517 499