Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Śmigłowce szkoleniowe SW4 Puszczyk.
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych jest uczelnią wojskową – publiczną uczelnią zawodową. Na dwóch wydziałach kształci studentów wojskowych i cywilnych na kierunkach:
  • Lotnictwo i kosmonautyka w specjalnościach: pilotaż statku powietrznego, awionika, bezzałogowe statki powietrzne, oraz eksploatacja statków powietrznych,
  • Nawigacja w specjalnościach: nawigacja taktyczna, zarządzanie ruchem lotniczym, eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych,
  • Bezpieczeństwo narodowe w specjalnościach: bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
  • Logistyka w specjalnościach: logistyka lotnicza, logistyka wojskowa, zarządzanie obsługą na lotnisku.
Kształcenie studentów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych (podchorążych) odbywa się wyłącznie w trybie stacjonarnym, pozostali studenci są kształceni zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Studia wojskowe są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy zgodnie z praktyką wojskową są zobowiązani do ukończenia studiów I stopnia. Absolwent jest promowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego w korpusie osobowym sił powietrznych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów zapewniają uzyskanie jednej z wymienionych kwalifikacji zawodowych: pilota wojskowego, nawigatora wojskowego statku powietrznego, nawigatora naprowadzania, kontrolera ruchu lotniczego. Studenci specjalności pilotaż realizują szkolenie praktyczne na różnych typach samolotów i śmigłowców i uzyskują nalot od 180 do 250 godzin.

 

Organizacja studiów