Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Wydział Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych serdecznie zaprasza na kurs dokształcający „Seminaria doktorskie” w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.

Celem kursu jest:

  • zapoznanie uczestników z metodyką prowadzenia badań naukowych, kształtowanie i rozwijanie warsztatu naukowo-badawczego uczestnika
  • kształtowanie umiejętności opracowywania różnego rodzaju tekstów naukowych
  • podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników, między innymi poprzez poszerzenie wiedzy specjalistycznej w wybranej specjalności naukowej
  • przygotowanie do otwarcia przewodów doktorskich

Na kurs mogą się zgłaszać osoby mający tytuł zawodowy magistra z obszaru nauk technicznych, które chciałby uzyskać stopień doktora w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Kurs trwa 3,5 roku. Przez trzy lata prowadzone są zajęcia w jeden weekend w miesiącu. Sumaryczna, roczna liczba godzin wynosi 140. W tym 60 godzin stanowią wykłady i spotkania seminaryjne. Kolejne 60 godzin, to zajęcia przewidziane na pracę własną uczestników seminariów doktoranckich w laboratoriach uczelni, podczas których będzie można prowadzić m.in. badania. Korzystanie z laboratorium jest możliwe również w dni robocze. Pozostałe 20 godzin, to praktyka dydaktyczna prowadzona pod nadzorem opiekuna naukowego. W zależności od potrzeb, będą odbywać się również indywidualne konsultacje z opiekunami naukowymi.

W ramach zajęć prowadzone będą wykłady i spotkania seminaryjne. W trakcie kursu uczestnicy uzyskają możliwość prowadzenia badań w laboratoriach uczelni w celu przygotowywania rozprawy doktorskiej, a także będą mieli prawo do korzystania z zasobów biblioteki szkoły.

Szacunkowy koszt opłaty rocznej wynosi 2200 zł.

Najbliższe terminy zajęć w roku akademickim 2016/2017:

  • 29-30 października 2016 r.
  • 26-27 listopada 2016 r.
  • 17-18 grudnia 2016 r.
  • 28-29 stycznia 2017 r.
  • 18-19 lutego 2017 r.