Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

 

WSOSP Deblin logo Wyższa Szkoła Oficerska
Sił Powietrznych
 
w Dęblinie
Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego i Logistyki
logo wbnil

 NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE

nowa edycja:

 

BEZPIECZEŃSTWO W PORTACH LOTNICZYCH

        

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni cywilnych i wojskowych zatrudnionych w branży lotniczej, w tym przede wszystkim zajmujących się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa lotniczego w portach lotniczych.

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu: regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotniczego, działalności lotniskowych służb bezpieczeństwa i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w portach lotniczych, oceny zagrożeń w występujących w portach lotniczych, ochrony infrastruktury lotniskowej oraz systemów informacyjnych, ochrony lotnisk, pasażerów i ładunków; ratownictwa lotniskowego; zarządzania systemami bezpieczeństwa, działalności operacyjnych służb lotniskowych, prowadzenia działań ewakuacyjno-ratowniczych pasażerów statków powietrznych oraz osób znajdujących się w portach lotniczych, systemów komunikacji, nawigacji, dozorowania i zarządzania ruchem lotniczym, podstaw teorii lotu oraz ograniczeń eksploatacyjnych statków powietrznych w zakresie, w jakim ma to związek z procedurami lotniskowymi, obsługi pasażersko-towarowej w portach lotniczych, zarządzania infrastrukturą portów lotniczych.

Wykładowcami są nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Akademii Obrony Narodowej, innych uczelni a także pracownicy instytucji państwowych,
w tym między innymi: Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze, Sił Powietrznych.

Program kształcenia obejmuje 216 godzin i jest realizowany w dwóch semestrach.

Absolwenci studiów, po spełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia ealizowane są w trybie niestacjonarnym. Szczegóły na stronie internetowej: www.wsosp.pl

Kierownik studiów:

dr inż. Stefan Krop

261 517 492,

603 982 618

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Powyższe treści mają charakter informacyjny