Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Koło Naukowe w ZWF

Studenckie Koło Naukowe w Zakładzie Wychowania Fizycznego: "Psychofizyczne przygotowanie do lotów."

Opiekun: ppłk dr Zbigniew WOCHYŃSKI

Współpraca: Koło Naukowe „Psychologii Lotniczej i Kosmicznej" Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przewodniczący: st. szer. pchor. Daniel MYŚLAK

Z-ca przewodniczącego: Sylwia Rydzewska

Sekretarz: st. szer. pchor. Marta PIOTROWSKA

Członkowie:
                         szer. pchor. Kamil MAZUR
                         szer. pchor. Mateusz LASZKIEWICZ
                         szer. pcjor. Kacper WINOGORDZKI
                         szer. pchor. Jarosław GIBUŁA

 1. Badanie czynności operatorskich pilota w aspekcie ukierunkowanej sprawności fizycznej.
 2. Badanie sprawności specjalistycznej na LGPS w relacji do poziomu stresu.
 3. Badanie cech temperamentnych pilota w aspekcie szkolenia ukierunkowanego.
 4. Dyskusje nad systemem edukacyjno-zdrowotnym pilota-innowacyjność.
 5. Zadania psychologii w lotnictwie – zapobieganie wypadkom.

18 grudnia 2012r. zrealizowano spotkanie w Katedrze Teorii Stresu UKSW, na którym ustalono niezbędne sprawy organizacyjne, dotyczące wspólnej działalności naukowej i organizacji konferencji.

W pierwszym półroczu 2013 odbyły się 4 spotkania robocze poświęcone organizacji wykładów i udziału członków kół naukowych w konferencjach naukowych.

Na specjalnym spotkaniu poświęconym udziału członków Koła Naukowego w konferencjach naukowych władze koła zaplanowały na 2013 rok udział w jednej konferencji międzynarodowej w Polsce i za granicą dotyczących sprawności i edukacji zdrowotnej pilota, a także zaplanowano wykłady dla koła naukowego przez wybitnych naukowców w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki. Ustalono terminarz spotkań kół naukowych na 2013 rok.

Konferencja Naukowa „Szkolenie lotnicze-wyzwania i zagrożenia" Dęblin 15-16.11.2011r.

 1. pchor. Michał Breszka : Wpływ programu ćwiczeń na zmiany kwasu moczowego i mocznika w surowicy krwi i moczu oraz na sprawność ukierunkowaną podchorążych –pilotów"

I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Problematyka Psychofizycznego Przygotowania do Lotów – człowiek w warunkach ekstremalnych" Dęblin 14.06.2013r.

 1. prof. zw. dr hab. Jan Franciszek Terelak (UKSW, WIML) „ Kazuistyka wypadków lotniczych z perspektywy psychologii"
 2. dr Zdzisław Kobos (UKSW, WKL-L) „Rola i zadania psychologa w lotnictwie"
 3. ppłk dr Zbigniew Wochyński „Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu Wychowania Fizycznego w zakresie specjalistycznego przygotowania podchorążych do lotu"
 4. mgr Anna Turbacz (APS) „Charakterystyka psychologiczna zawodów lotniczych"

 

 1. Anna Lis, Jowita Dykas, Dorota Dębska (SKPLiK, UKSW) „Poziom stresu i jego uwarunkowania w lotnictwie"
 2. Sylwia Rydzewska, szer. pchor. Jarosław Gibuła (WSOSP) „Wpływ ćwiczeń na lotniczych gimnastycznych przyrządach specjalnych na ogólną sprawność podchorążego"
 3. Klaudia Wacławek, Aksana Wietrow, Agnieszka Szymanik (SKPLiK, UKSW) „Cechy tempera mentalne studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie"
 4. szer. pchor. Jacek Ługowski, szer. pchor. Łukasz Chodak (WSOSP) „Uwarunkowania fizyczne kandydatów na podchorążych w aspekcie siły i wytrzymałości w oparciu o wyniki egzaminów wstępnych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z wychowania fizycznego"
 5. Anna Jędrych, Małgorzata Krzywnicka (SKPLiK, UKSW) „Zapotrzebowanie na stymulację w lotnictwie"
 6. kpr. pchor. Daniel Myślak (WSOSP) „Korelacja ukierunkowanego szkolenia fizycznego pilota z umiejętnościami operatorskimi w szkoleniu praktycznym"
 7. Olga Kowalczyk, Weronika Kaczorowska, Marcin Kamiński (SKPLiK, UKSW) „Satysfakcja z życia studentów uczelni technicznych"
 8. Gracjana Duszyńska, Julia Chumakova (SKPLiK, UKSW) „Motywacja osiągnięć w psychologii"
 1. Prof. Jerzy Achimowicz - "Miejsce i poziom polskiej nauki na świecie"
 2. Prof. Franciszek Terelak - "Wybrane problemy psychologii lotniczej i kosmicznej"
 3. W dniu 21.05.2013r członkowie Kół Psychofizycznego Przygotowania do Lotów i Koła Naukowego Katedry Teorii Stresu UKSW zorganizowali wykład otwarty, w którym udział wziął gen.bryg. Mirosław Hermaszewski z okazji 35-lecia wylotu w Kosmos.