Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

Misją wydziału jest kształcenie i szkolenie kadr związanych z obsługą logistyczną i zapewnieniem bezpieczeństwa państwa.

Wydział realizuje kształcenie studentów wojskowych i cywilnych oraz kształcenie i szkolenie specjalistyczne i doskonalące kadry dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.

W skład Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wchodzą:

  • Instytut Bezpieczeństwa Powietrznego Państwa
  • Katedra Logistyki
  • Zakład Przedmiotów Ścisłych Stosowanych

Wydział jest uprawniony do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe oraz I i II stopnia na kierunku Logistyka.

Na kierunku Logistyka WBNiL kształci studentów wojskowych w specjalności logistyka wojskowa.

Działalność Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki obejmuje:

  • realizowanie kształcenia na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe i Logistyka
  • realizowanie kształcenia i szkolenia w ramach kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych
  • promowanie rozwoju naukowego pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału
  • wyznaczanie kierunków prac naukowo-badawczych
  • inspirowanie modernizacji i rozwoju infrastruktury wydziałowej
  • rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie dydaktyki i badań naukowych