Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Wydział Lotnictwa

Wydział Lotnictwa jest podstawową jednostką organizacyjną Uczelni, realizującą proces kształcenia studentów wojskowych i cywilnych oraz szkolenie kursowe kadry zawodowej na potrzeby Sił Zbrojnych oraz środowiska cywilnego. Działalność Wydziału Lotnictwa obejmuje kształcenie studentów na studiach I i II stopniana kierunku „Lotnictwo i kosmonautyka”w specjalnościach: pilotaż statku powietrznego, nawigacja lotnicza, awionika, bezzałogowe statki powietrzne, eksploatacja statków powietrznych oraz na studiach I i II stopnia na kierunku „Nawigacja” w specjalnościach: nawigacja taktyczna, zarządzanie ruchem lotniczym, eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych.

W skład Wydziału Lotnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Katedra Nawigacji Lotniczej,
  • Katedra Awioniki i Systemów Sterowania,
  • Katedra Płatowca i Silnika,
  • Katedra Taktyki i Uzbrojenia,
  • Zakład Wychowania Fizycznego,
  • Dziekanat.

 

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Lotnictwa obejmuje obszary związane z  budową i eksploatacją techniki lotniczej, nawigacją lotniczą, bezpieczeństwem lotów oraz zastosowaniem bojowym lotnictwa. Badaniami objęte są także obszary związane z psychologią lotniczą, medycyną lotniczą i kondycyjnym przygotowaniem do lotów kandydatów na pilotów samolotów wielozadaniowych, transportowych i śmigłowców.