Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

00

00
Ośrodek Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego (OSzP TZKOP) został  utworzony w 2007 roku w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi standardami w NATO procesu szkolenia Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (ang. Joint Terminal Attack Controller - JTAC/Forward Air Controller - FAC) oraz personelu latającego, wykonującego misje Bezpośredniego Wsparcia Lotniczego (ang. Close Air Support). Od 2013 roku, zgodnie z umową między Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony Republiki Łotwy o wzajemnym wsparciu szkolenia wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa, Ośrodek funkcjonuje jako Ośrodek Szkolenia Personelu TZKOP z międzynarodową obsadą.

OSzP TZKOP prowadzi następujące kursy na potrzeby wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych:

  • Kurs podstawowy dla Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC Initial Qualification Course),
  • Kurs metodyczny dla Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC Methodology Course),
  • Szkolenie personelu TZKOP (TACP Personnel Course),
  • Kurs Bezpośrednie Wsparcie Lotnicze dla pilotów (Close Air Support for Pilots Course),
  • Kurs frazeologii lotniczej z zakresu naprowadzania na cele naziemne (Radio Comms&CAS Phraseology Course),
  • Kurs Wysuniętych Obserwatorów Ognia (Forward Observers Course) z zakresu CAS przy współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

W wyniku przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia 2014 roku wizyty połączonego zespołu akredytacyjnego NATO FAC Capablity Section oraz US Joint Fire Support Executive Steering Committee, Ośrodek Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego uzyskał akredytację szkolenia Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC). Tym samym, Ośrodek jako pierwszy w państwach Europy Środkowej uzyskał zdolność nadawania uprawnień JTAC rozpoznawanych przez inne kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego i jest w gotowości do podjęcia szkolenia kandydatów z innych państw NATO.

tzkop

tzkop

Personel OSzP TZKOP

Mjr Jarosław NEFFE Kierownik Ośrodka - wykładowca 261 518 802 D 205
Mjr Kamil WÓJCIK wykładowca 261 518 805 D 202
Mjr Dans JANSONS wykładowca 261 518 662 D 204
Por. Adam SKUBIDA D-ca TZKOP - instruktor 261 518 805 D 202
St. chor. sztab. Krzysztof JAWORSKI TZKOP - instruktor 261 518 827
D 201
St. chor. sztab. Artur KULIŃSKI instruktor 261 518 827 D 201
St. chor. sztab. Radosław LECH TZKOP - instruktor 261 518 662 D 204
St. chor. sztab. Paweł RABIEJ instruktor 261 518 805
D 202
Sierż. Modris CIRCENIS instruktor 261 518 662 D 204
FAX   261 519 498