Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Zespół ds Kształcenia na Odległość jest jednostką ogólnouczelnianą koordynującą działania związane z realizacją uczelnianego projektu kształcenia na odległość.Zadaniami zespołu jest:
 • prowadzenie zajęć z przedmiotów informatycznych na wszystkich wydziałach uczelni;
 • nadzór merytoryczny i metodyczny w zakresie rozwoju e-edukacji w uczelni;
 • opracowanie wzorca scenariusza kursu e-learningowego;
 • prowadzenie rejestru kursów e-learningowych;
 • opracowywanie materiałów instruktażowych oraz przeprowadzanie szkoleń dla studentów i pracowników Uczelni, w zakresie obsługi Uczelnianej Platformy e-learningowej "Ikar";
 • prowadzenie szkoleń, warsztatów i konsultacji dla kadry dydaktycznej w zakresie tworzenia kursów e-learningowych;
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji dla pracowników Dziekanatów i Planowania w zakresie obsługi Uczelnianej Platformy e-learningowej "Ikar";
 • administrowanie Uczelnianą Platformą e-learningową "Ikar";
 • udostępnianie na platformie materiałów uczelni i własnych nauczycieli akademickich;
 • organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji;
 • organizacja kursów w systemie kształcenia na odległość doszkalających dla studentów oraz szkoleń dla organizacji zewnętrznych i osób fizycznych;
 • pomoc techniczna i metodyczna przy organizacji przedmiotów w części realizowanych przez Internet metodą blended learning lub (w perspektywie) realizowanych przez Internet w całości;
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie metodyki i technologii kształcenia przez Internet.