Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Logowanie

Formularze można wypełnić komputerowo, a do ich odczytu potrzebna jest przeglądarka plików PDF (np. Adobe Reader)

 

Wniosek o podłączenie do sieci InterWSOSP dla PRACOWNIKÓW

Należy wypełnić wszystkie pola z części A i B oraz złożyć podpis pod oświadczeniem o akceptacji regulaminu.

Wniosek musi zostać zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego (podpis w części C) oraz Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych (podpis w części D) przed złożeniem.

 

Nieczytelnie wypełnione lub niekompletne wnioski nie będą przyjmowane

 

Wypełnione wnioski należy złożyć w pokoju E124 (Wydział Lotnictwa)