Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Biuro Karier Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych zostało powołane do życia w lipcu 2011 r. jako jednostka organizacyjnauczelni, która zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma działać na rzecz aktywizacji zawodowej jej studentów i absolwentów. 

W ramach struktury organizacyjnej Biuro Karier usytuowane jest w pionie Prorektora ds. Kształcenia i Studenckich. Biuro Karier oferuje pomoc studentom i absolwentom w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz sprawnego poruszania się po nim. Działalność Biura Karier polega na dostarczaniu studentom informacji o rynku pracy i udostępnianiu ofert pracy poprzez zamieszczanie ich na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Zainteresowani znajdą tu również rady dotyczące tak prostych wydawać by się mogło spraw jak pisanie CV lub listu motywacyjnego a także adresy serwisów przydatne w samodzielnym poszukiwaniu ofert pracy. 

Zdając sobie sprawę z trudności jakie napotykają młodzi ludzie na obecnym rynku pracy mamy nadzieję, że nasza działalność pomoże Wam je pokonać.