Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Podczas Targów Pracy i Edukacji IKAR 2016 przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach oraz Lubelskiej Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy przedstawili informacje dotyczące realizacji programu Gwarancje dla Młodzieży i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Czytaj więcej...

Po raz piąty Airbus organizuje w partnerstwie z UNESCO międzynarodowy konkurs „Fly Your Ideas” mający na celu zachęcić studentów różnych kierunków do innowacyjnych działań służących przyszłości lotnictwa.

Czytaj więcej...

Zbieranie doświadczenia zawodowego w czasie studiów to coś więcej niż realizacja obowiązkowych praktyk.
Chcesz zdobyć nowe umiejętności? Sprawdzić, jak to co wiesz, odnosi się do praktyki? Poznać ludzi, którzy pozwolą Ci się rozwinąć? Móc zaprezentować interesujące CV i mieć o czym mówić podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Poszukaj ciekawego programu praktyk lub staży, ponieważ jest z czego wybierać.

Czytaj więcej...

SiPWJ

SiPWJ

Kampania, która ruszyła pod koniec lutego, stanowi kolejną odsłonę Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk realizowanego przez PSZK. Pierwszy spot otwierający kampanię dostępny jest tutaj. Główne wydarzenie kampanii przewidziane na maj 2014 to impreza biegowa na dystansie 5 km, która odbędzie się w Warszawie.

Mecenasami kampanii są: Nestlé, Orange, PZU oraz Siemens. Partnerem merytorycznym kampanii są Wyższe Szkoły Bankowe, z kolei Partnerem Technologicznym – eRecruiter.

Więcej informacji na temat kampanii oraz Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk można znaleźć na stronie www.stazeipraktyki.pl oraz na profilu Programu na portalu Facebook, oraz na kanale You Tube.

Informacja Prasowa

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, znana na świecie jako dęblińska "Szkoła Orląt", działa między innymi na rzecz rozwoju polskiego lotnictwa.

Nasi absolwenci kształceni na Wydziale Lotnictwa oraz Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki przygotowani są do pracy w zakładach przemysłu lotniczego oraz w zakładach eksploatujących statki powietrzne a także w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, w zespołach reagowania kryzysowego oraz służbach lotniskowych i ochrony lotnisk.

Ich kwalifikacje mogą być wykorzystane w przedsiębiorstwach branży lotniczej, w przemyśle obronnym oraz instytucjach i służbach wykorzystujących technikę lotniczą, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, projektowych i doradczych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz niezbędne są umiejętności organizacyjne.

Mamy nadzieję, że ta krótka informacja, dotycząca tego co możemy zaoferować, skłoni Państwa do skorzystania z potencjału naszych studentów i zachęci do ich zatrudniania.

Jeśli chcecie Państwo przesłać do nas swoje oferty pracy, możecie skorzystać z formularza bądź przesłać je na adres biura w dogodnej dla Was formie.

Mile widziane również materiały informacyjne i reklamowe w formie drukowanej. Zostaną one udostępnione naszym studentom.


Zachęcamy studentów przygotowujących prace dyplomowe (od licencjackich do doktorskich) do udziału w IV edycji konkursu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej - „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”.
Ideą konkursu „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” jest stworzenie pomostu łączącego świat nauki i biznesu oraz popularyzacja szwajcarskich standardów takich jak: jakość, rzetelność, solidność, a także szwajcarska innowacyjność.
Nagrodami dla autorów najlepszych prac są płatne staże lub cenne nagrody rzeczowe oraz udział w profesjonalnych warsztatach HR „Akademia kariery Mensys”.
Zagadnienia dotyczące logistyki i transportu stanowią jeden z obszarów tematycznych konkursu.

Czytaj więcej...