Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Formularze można wypełnić komputerowo, a do ich odczytu potrzebna jest przeglądarka plików PDF (np. Adobe Reader)

 

Dla studentów WSOSP posiadających numer albumu

Wniosek o podłączenie do sieci InterWSOSP "18" dla STUDENTÓW

Należy wypełnić wszystkie pola z części A i B oraz złożyć podpis pod oświadczeniem o akceptacji regulaminu.

W przypadku zakwaterowania w budynkach MEWA, ISKRA, Willa 20Willa 24 w częsci B należy wypełnić pole Adres MAC LAN

W przypadku zakwaterowania w budynkach DEDAL, IKAR, ORLIK w częsci B należy wypełnić pole Adres MAC WLAN

Nieczytelnie wypełnione lub niekompletne wnioski nie będą przyjmowane

 

Dla uczestników kursów wojskowych, AWUC oraz gości:

Wniosek o podłączenie do sieci InterWSOSP "18" dla UCZESTNIKÓW KURSÓW I GOŚCI

Należy wypełnić wszystkie pola z części A, B i C oraz złożyć podpis pod oświadczeniem o akceptacji regulaminu.

W przypadku zakwaterowania w budynkach MEWAISKRAWilla 20, Willa 24 w częsci B należy wypełnić pole Adres MAC LAN

W przypadku zakwaterowania w budynkach DEDALIKARORLIK w częsci B należy wypełnić pole Adres MAC WLAN

Nieczytelnie wypełnione lub niekompletne wnioski nie będą przyjmowane

 

Wypełnione wnioski należy złożyć w pokoju E124 (Wydział Lotnictwa)