Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

 

ZARZĄDZENIE Nr 63 z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenia w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2015/2016

ZARZĄDZENIE Nr 53 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 49 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 28 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE Nr 24 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania

ZARZĄDZENIE Nr 54 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi systemu biblioteczno-informacyjnego

ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”

ZARZĄDZENIE Nr 52 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, stacjonarnych i podyplomowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

ZARZĄDZENIE Nr 51 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2011/2012

ZARZĄDZENIE Nr 47 z dnia 05 września 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 85 z dnia 15.09.2010 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011

ZARZĄDZENIE nr 78 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kwalifikacji studentów kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na specjalność pilotaż statków powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 74 /2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim i Domu Asystenckim Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 48 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi dydaktyczne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2010/2011 oraz wzorów umów odpłatności za studia.

ZARZĄDZENIE NR 32/2010 z dnia 14.maja 2010 w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi dydaktyczne.

ZARZĄDZENIE NR 71 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i stopni niepełnosprawności wraz z odpowiadają-cymi im stawkami stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz ustalenia maksymalnej jednorazowej wysokości zapomogi udzielanych studentom Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2009/2010

ZARZĄDZENIE NR 67 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.