Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Zakład Wychowania Fizycznego - jedna z sal sportowych WSOSP.
Sport w Uczelni realizowany jest przez pracowników dydaktyczno-naukowych Zakładu Wychowania Fizycznego. Kierownikiem tej komórki jest pan ppłk dr Zbigniew Wochyński, a podlegli mu ludzie to prawdziwi fachowcy i pasjonaci sportu. Prowadzą oni z naszymi studentami zajęcia programowe i sportowe, a także treningi w sekcjach. Odbywają się one zarówno na salach gimnastycznych, jak i na korcie tenisowym, na macie oraz na pływalni, a także na spływach kajakarskich. W sumie oferta obejmuje następujące sekcje:

  • lekkoatletyka - trener dr Robert Jędrys
  • piłka siatkowa - trener mgr Robert Tałaj
  • koszykówka - mgr Artur Osypiuk
  • judo - mgr Mariusz Utnicki
  • pływanie - mgr Kamil Czapla
  • OSF - dr Andrzej Stelęgowski
  • bieg patrolowy oraz tenis ziemny - mgr Kazimierz Słomiany
  • BnO - mgr Wojciech Banaś
  • piłka nożna - mgr Damian Dzido

Wiele z tych sekcji posiada szerokie tradycje i przynależność do nich jest wyróżnieniem. Na czoło wysuwają się dwie sekcje: lekkoatletyczna i piłki siatkowej.

Szeroka oferta zajęć stwarza wielorakie możliwości rozwoju fizycznego studentów, proponuje współzawodnictwo w sportowej walce oraz uczy podstaw sportowej rywalizacji tak bardzo potrzebnej do harmonijnego rozwoju młodego organizmu.

Kadra ZWF-u opracowuje metody treningowe, dostosowane często do indywidualnych możliwości zawodników. Tak przygotowane treningi są bazą do osiągania dobrych wyników w zawodach na rożnych szczeblach - cywilnym i wojskowym.

kryta plywalnia

Kryta pływalnia - jeden z obiektów sportowych WSOSP. - kryta plywalnia