Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

UWAGA WSZYSCY ZAINTERESOWANI
Studium Języków Obcych WSOSP ogłasza powstanie otwartego autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego międzynarodowych egzaminów certyfikujących
Pearson Test of English

PTE

PTE
Egzaminy PTE sprawdzają autentyczną i komunikatywną znajomość języka angielskiego obejmując wszystkie cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Są oparte na codziennych sytuacjach, a przygotowanie do nich można oprzeć na większości podręczników do komunikatywnej nauki języka angielskiego. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik, otrzymują certyfikat od największej instytucji organizującej egzaminy w Zjednoczonym Królestwie, Edexcel, Pearson Company. PTE składają się z dwóch części: pisemnej (obejmującej czytanie, słuchanie i pisanie) oraz ustnej. PTE mogą być zdawane na sześciu poziomach według standardów Common European Framework of References for Languages (Ujednolicone Standardy Europejskie dla Języków): A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Certyfikaty nie tracą ważności w upływie danego czasu, jak w przypadku innych egzaminów.

Przygotowanie do egzaminów nie wymaga pracy ze specjalistycznymi podręcznikami ani zapisania się na specjalny przygotowujący do nich kurs. Zdający są w dużym stopniu w stanie sami przygotować się do egzaminu.

 

POZIOMY EGZAMINÓW PTE

Pearson Test of EnglishCEF* Communication Level Exam Time Level
A1 Foundation 1 hour 15 minutes A1
A2 Elementary 1 hour 30 minutes 1
B1 Intermediate 1 hour 35 minutes 2
B2 Upper Intermediate 2 hours 3* najbardziej zalecany
C1 Advanced 2 hours 30 minutes 4
C2 Proficient 2 hours 55 minutes 5

 *Common European Framework

Uznawalność w wielu krajach na całym świecie przez:

 • uznawany i punktowany w zależności od poziomu przy rekrutacji do programu Erasmus+
 • Uniwersytety (lista na pearsonpte.com),
 • Pracodawców,
 • Ministerstwa Edukacji,
 • Przez wiele organizacji zawodowych w Polsce
 • Egzaminy są honorowane przez Departament Służby Cywilnej w Polsce na poziomach 3 - 5 - jako dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego
 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
 • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
 • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)

Do kogo skierowana jest oferta?

 • studenci wojskowi
 • studenci cywilni (!! podstawa do zwolnienia z zajęć z języka angielskiego)
 • pracownicy cywilni i naukowi
 • osoby cywilne

W celu zapoznania się z przykładowymi materiałami egzaminacyjnymi, kliknij tutaj.

Ceny: Szczegółowy cennik

Terminy egzaminów: Szczegółowy harmonogram

Więcej informacji: www.pearsonpte.com

Oprócz szczegółowych informacji zamieszczonych na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń przed sekretariatem Studium Języków Obcych WSOSP (ul. Dywizjonu 303 nr 12;08 − 521 Dęblin; budynek Wydziału Lotnictwa 2 piętro), każdy zdający zostanie indywidualnie poinformowany o dokładnym terminie, godzinie oraz miejscu zdawania egzaminów dla danego poziomu e-mailem przynajmniej 2 tygodnie przed egzaminem.

OPŁATA ZA EGZAMIN

Termin dokonywania wpłat na egzamin upływa sześć tygodni przed datą danego egzaminu.

Opłat za egzamin z imieniem, nazwiskiem, adresem KANDYDATA (a nie osoby wpłacającej) oraz dopiskiem EGZAMIN PTE wraz z poziomem (np. "Egzamin PTE – level 3") należy dokonywać na następujące konto bankowe:

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (WSOSP)
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08 − 521 Dęblin
Nr konta Bank PKO BP: 12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
Przykładowy druk wpłaty

lub po uprzednim pobraniu zlecenia ze Studium Języków Obcych bezpośrednio w kasie w KWESTURZE Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych ul. Dywizjonu 303 nr 35; 08 − 521 Dęblin.

DOWÓD WPŁATY oraz FORMULARZ OSOBOWY należy JAK NAJSZYBCIEJ (nie później niż 6 tyg. przed terminem egzaminu) zostawić w Sekretariacie Studium Języków Obcych WSOSP, ul. Dywizjonu 303 nr 12; 08 − 521 Dęblin; budynek Wydziału Lotnictwa 2 piętro, w godzinach 8.30 do 15.30. DOWÓD WPŁATY można zeskanować i przesłać e-mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem 081-5517784.

Skuteczne dostarczenie dowodu wpłaty jest WARUNKIEM REJESTRACJI KANDYDATA NA EGZAMIN.

UWAGA!

 • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednej osoby na drugą, ani na inny poziom egzaminu PTE.
 • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
 • Na egzamin należy stawić się 30 minut wcześniej z dowodem wpłaty oraz dokumentem tożsamości ZE ZDJĘCIEM.
KONTAKT:

Sekretariat Studium Języków Obcych
Egzaminator PTE:
mgr Sylwia FILIPCZUK, Studium Języków Obcych, pokój 204, drugie piętro. tel. kom. 605-172-940. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.